คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ค่าทะเบียนหอพักนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

ขั้นตอนการชำระเงิน
1. กรอกรหัสนักศึกษา คลิ๊ก ตรวจสอบข้อมูล

กรอกรหัสนักศึกษา : * รหัสไม่ต้องเว้นวรค หากรหัสไม่ถูกต้อง จะไม่แสดงข้อมูล
หากไม่สามารถแสดงผลได้ Click here เพื่อกลับไปสืบค้นข้อมูลใหม่
** หากข้อมูลไม่ถูกต้องโปรดแจ้ง
หน่วยพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 45112
หน่วยการเงินและบัญชี 45131,45117


Insert Logo Here