คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แบบฟอร์มแจ้งความจำนงบริจาคเงินสมทบ
"ปรับปรุงระบบระบายอากาศในคลินิกทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อประชาชน"

หมายเลขบัตรประชาชน :  
ชื่อ-นามสกุล :  
ที่อยู่ติดต่อ :  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :  
E-mail :  
จำนวนเงินบริจาค :  
 
*ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ และจัดส่งทางไปรษณีย์
Insert Logo Here